Mýtus: Príčinou pomalej výstavby diaľnic je, že vláda prideľuje málo peňazí cestárom a tunelárom.

Tento mýtus je často opakovaný v kruhoch cestárov, betonárov, asfaltérov a tunelárov. Takto si vivati navzájom plačú na pleci napríklad na vivaticko-stavbárskom serveri http://www.dialnice.info. Keď tam na nich pôjdete pozrieť, dávajte si pozor. Tí vivati sú veľmi, veľmi zlí.

V skutočnosti je to tak, že vláda nemôže dávať na výstavbu diaľnic viac peňazí, lebo ich nemá. Vláda má len toľko, čo na daniach vyzbiera od daňových poplatníkov. Slovenskí daňoví poplatníci sú chudobní a je ich málo, takže sa toho veľa vyzbierať nedá. Nie dosť na ambície vivatov, ktorí si zmysleli, že chcú drahé hračky Žiline. Keby vivati neboli rozbili republiku, aj by sa to dalo zrealizovať z českého peňazovodu. Dnes to už nejde, ale zato prišiel nový europeňazovod.

Áno, bola to vláda, čo spáchala ten zločin na slovenskom národe, že diaľnica Bratislava-Košice je už vlastne vyplatená, ale stále nestojí, pretože sa nestavala v trase hlavného ťahu E58 Bratislava - Zvolen - Košice, ale na trase bližšie naokolo Bratislava - Žilina - Košice. Bližšie naokolo je tak drahé, že sa nedá financovať a technicky tak náročné, že sa nedá dokončiť. (Viď tiež rubriku Náklady.) Čo na tom, vivati tú trasu vedúcu k bankrotu financovania i naďalej označujú za prioritu.

A to je vlastne všetko. Predražená diaľnica D1 v trase bližšie naokolo je ďaleko za finančnými možnosťami malej, chudobnej krajiny s vyrabovanou ekonomikou po rokoch mečiarovsko-slotovských privatizačných radovánok. Nie objem peňazí, ale trasovanie bližšie naokolo a tvrdošijné trvanie na tom nezmysle spôsobilo, že niet prostriedkov na dokončenie tejto diaľnice a na výstavbu ciest tam, kde ich naozaj aj treba. Cesta smrti okolo Zlatých Moraviec je s rastúcou intenzitou dopravy stále nebezpečnejšia. Diaľničná prípojka Košice-Kechnec na európsku diaľničnú sieť, ani chýbajúci úsek na južnej trase Dunajská Streda - Nové Zámky sa ešte ani nezačali stavať.

Za účelom podviesť domácu verejnosť, aby sa pomocou nej kamufloval bankrot vládneho programu výstavby bližšie naokolo a zároveň za účelom podviesť EÚ, aby sa kamufloval nárast deficitu verejných financií, maskovaný ako dlh nejakej akciovky vznikla Národná diaľničná spoločnosť, štátna akciová spoločnosť. NDS, š.a.s. organizuje Potemkinovský Počtový Podvod. Klasická schéma PPP (Public-Private Partnership) pozostáva z financovania diela súkromným kapitálom, ktorý na jeho využitie získa koncesiu na niekoľko desaťročí, pol storočia či storočie, a štát to nestojí nič. Slovenská varianta PPP (Potemkinovský Počtový Podvod) je trikom, ako zaplatiť diaľnicu Žiline tak, aby to nestálo nič nie štát, ale Žilinu. Diaľnica sa Žiline postaví za súkromné peniaze, ale prevádzkovať ju bude štát a zaplatí ju z mýtneho nie na tom úseku pri Žiline, ale po celej krajine, plus z daní všetkých daňových poplatníkov. Finančné náklady PPP budú tak neprehľadné, že to už nik nerozmotá a bližšie naokolo nebude drahšie 2 až 2.5 krát, než by stál hlavný ťah E58 Bratislava - Zvolen - Košice, ale bude drahší 3-krát, možno i viac.

A ešte na doplnenie: Počiatočné zlo síce spáchali Mečiar so Slotom, ale v tých habaďúrach sa objavuje i vivat Dzurinda. Buď ako minister bližšie naokolo, alebo ako šéf strany SDK, SDKÚ, SDKÚ-DS, ktorá drží v rukách ministerstvo bližšie naokolo, a tiež ako premiér zodpovedný za vládny program zbedačovania stredného a východného Slovenska.

Doplnené v auguste 2006:

Ako sa ukázalo, nielen termín 2010 na dokončenie bližšie naokolo bol vzdušným zámkom. Ani dzurindistické PPP (Potemkinovský Počtový Podvod) nemalo racionálne odôvodnenie. PPP sa použije vtedy, ak vláda nemá buď hotovosť, alebo čas na dokončenie diela. V tomto prípade peniaze budú z EÚ a plánuje sa ich sprenevera na bližšie naokolo, kam EÚ, EBRD, Svetová banka ani súkromní investori v minulosti nechceli poskytnúť financie (Žilina - Ružomberok v najťažšom mysliteľnom teréne).

V skutočnosti sú problémy v projektovej príprave. Nielen na hlavnom ťahu, i bližšie naokolo. Zásobník projektov je prázdny. Slovom, arogancia a inkompetencia ako synonymá dzurindizmu.

Peňazí je teda dosť, i viac než dosť, ale opäť sa idú vyplieskať na nezmyselné bližšie naokolo, namiesto výstavby diaľnice Bratislava - Košice.