Úsek Ozdany - Figa
Nájdené na serveri Enviroportál http://eia.enviroportal.sk/akcia-detail.php?akcia=9
Ozdany - Rimavská Sobota - Figa