Solidarita

1. etymológia

Solidarita:
(lat.) solidus, solid - pevný, jednotný
(fr.) solidaire, solidarité

2. definícia

(sociol.) pocit alebo stav jednoty a spolupatričnosti - kohézie založené na spoločných cieľoch, záujmoch, zodpovednosti a sympatiách skupiny ľudí
(poist.) skupina poistencov, ktorí zdieľajú rovnaké podmienky poistenia - regionálna solidarita znamená rovnaké podmienky bez ohľadu na príslušnosť k regiónu, medzigeneračná solidarita častá v zdravotnom poistení znamená rovnaké podmienky bez ohľadu na riziká spojené s vekom

Vivatická solidarita

Chcem, aby ste so mnou boli solidárni. Preto mi každý obyvateľ krajiny dáte ročne jednu korunu. Tak budem mať vyše 5 miliónov korún ročne a nebudem musieť pracovať a bude sa mi dariť celkom dobre. No nedopriali by ste mi to? Keď mi dá korunu ročne len každý päťdesiaty Slovák, už aj to by stačilo na pár pív a dovolenku pri mori.

Kde to má chybu? No jasne, prečo by ste mali dávať Vy mne a nie ja Vám? Veru tak. Ako sa určí ten, kto má brať a kto dávať. To je ústredná téma. A to sa bavíme ešte len o dobrovoľnom príspevku. Prestavte si, že si niekto bude nárokovať nie korunu, ale tisíc, dvetisíc, desať tisíc. Predstavte si, že si niekto bude nárokovať platby pod hrozbou násilia. To je buď výpalník, vydierač, vydriduch, zločinec, alebo skupinka, čo práve ovláda štát a vyžiera válovoch. Jedným slovom, Žilina.

Vivatická solidarita znamená, že Považský Vyvolený Národ si bude nehanebne užívať prostriedky nazbíjané na celom území krajiny. Naša krpatá karpatská džamahíria nie je federatívne usporiadaná. Všetky dane miznú vo veľkej čiernej diere tzv. štátneho rozpočtu presne ako za bývalého sociálizmu. Len malú časť sa podarí zachrániť do obecného rozpočtu. Ale ani obce nemajú daňovú suverenitu - koľko si smú vziať im tiež diktuje štát. Šťastnejšie obce majú vo svojom katastri miliardovú fabriku, tie menej šťastné majú len vŕšky a polia. Ale všetci, čo platia dane v našej krpatej karpatskej džamahírii povinne prispievajú na prosperitu Žiline, ktorá ich obrala o budúcnosť detí a z tých peňazí nikdy nič neuvidia naspäť. Len nové habaďúry a páky, ako ich obrať o ešte väčšie čiastky v budúcnosti, lebo s jedlom rastie chuť.

Keďže sociálizmus sa rád samodefinuje ako rovnostárska spoločnosť, kde sa každému delí rovnako, noví červeno-hnedí mocipáni potrebujú ideologické zásterky, pod ktorými by schovali svoje chmatáctvo. A tak sa urobí seminár s medzinárodnou účasťou, aby sa legitimovala nová stratégia. Staro-nová stratégia. Nová v tom, že sa k válovoch dostala i Banská Bystrica. Staronová v tom, ako sa odôvodňuje válovoch.

ekonomika.sme.sk/c/2991891/Zavedenie-elektronickeho-myta-by-nemalo-diskriminovat-regiony.html

Zavedenie elektronického mýta by nemalo diskriminovať regióny

Bratislava 9. novembra (TASR) - Zavedenie elektronického mýta by podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Petra Pelegriniho nemalo diskriminovať regióny. Uviedol to na medzinárodnom diskusnom fóre "Spoplatnenie cestnej siete v rámci SR - kľúčové aspekty procesu", ktoré zorganizoval Ekonomický a sociálny inštitút (ESI) v stredu v Bratislave.

"Vezmite si len situáciu, že v jednom regióne majú diaľnicu, kde by sa malo podľa momentálneho návrhu zákona zaviesť mýto a v druhom nie, čiže niektorí budú platením znevýhodnení a navyše dopad by to malo určite aj na výmenu tovaru, obchod, ale i ceny, ako aj na kvalitu ciest a finančné možnosti v ich údržbe, či budovaní nových komunikácií v danej oblasti," povedal Pelegrini.

Ako TASR informovala Oľga Janíková z ESI, na podujatí sa tiež zúčastnili zástupcovia Rakúska, Švajčiarska, Talianska i Nemecka, kde už elektronické mýto majú. Zhodli sa v tom, že okrem obrovských finančných príjmov z vyberania mýta, nie je zanedbateľný ani environmentálny prínos. V dôsledku zavedenia elektronického mýta totiž začali prepravcovia vo väčšej miere využívať ekologickejšiu železnicu a efektívnejšie prepravovali náklad. Nakoľko sa výška mýtneho stanovuje aj podľa úrovne emisií, boli mnohí prepravcovia nútení obnoviť aj vozový park, čo znížilo vypúšťanie škodlivín do prostredia. Ročné výnosy z elektronického mýta sú v Nemecku približne 3 miliardy EUR, v prepočte 108,3 miliardy SKK, vo Švajčiarsku je to 800 miliónov EUR.

"Nie je v našom záujme robiť preteky v spoplatňovaní ciest. Treba zvážiť každý krok a vidieť problém v širších súvislostiach," konštatoval Pelegrini. Podľa neho je dôležité stanoviť výšku mýtneho so zohľadnením potrieb a nákladov prevádzkovateľa, ale aj možností prepravcov.

O podobe zákona o spoplatnení ciest rozhodnú poslanci na decembrovom zasadaní. Parlament totiž 17. októbra posunul do druhého čítania návrh zákona o elektronickom výbere mýta, ktorý má zaviesť spoplatnenie diaľnic, rýchlostných ciest a vybraných úsekov ciest 1. triedy pre nákladné autá nad 3,5 tony od 1. januára 2009.

Podľa návrhu by nemali elektronické mýto platiť vozidlá nad 3,5 tony, ktoré patria ministerstvám vnútra a obrany a ich rozpočtovým organizáciám, vozidlá NATO a ozbrojených síl, ktoré sa budú v SR pohybovať, colná správa, záchranná zdravotná služba, hasiči a verejná autobusová doprava.

Ako uviedol Pelegrini, výsledkom parlamentných rokovaní by mal byť rámcový zákon, ktorý vytvorí možnosti na následné "flexibilné vládne nariadenia a najmä neumožní rôznym lobistickým tlakom napríklad prejudikovať konkrétnu technológiu, či prevádzkovateľa."

Copyright © TASR 2006

[9. 11. 2006 12:53:00]

Toľko článok z novín. Jedna vec je jasná, slovenské cesty sa idú spoplatňovať mýtom. To je samo osebe pozitívne, pretože to internalizuje externality spojené s prevádzkou cestnej siete. Externé náklady sú také, čo sú spôsobené len niektorými, ale platia ich všetci. V tomto prípade cesty ničia len motoristi, ale financujú ich všetci daňoví poplatníci v krajine. Ich spoplatnenie je krok správnym smerom. To všetko ale všetci dávno vieme. Načo teda taký novinový článok?

Pýtate sa, čo vlastne ten malý červený tridsiatniček povedal? No to je naozaj ťažké povedať jednoznačne. Sú dve možnosti, ako z novinárskej hatmatilky preložiť jeho výroky:
1. Nie je správne, ak sa diaľnica v jednom regióne spoplatní a diaľnica v inom regióne sa nespoplatní. To by bolo rozumné, ale pretože od červených nemožno čakať nič dobré, spravodlivé či rozumné, asi to tak nebolo myslené.
2. Nie je správne, ak sa diaľnice v jednom regióne spoplatnia a inde, kde nie sú diaľnice, sa cesty nespoplatnia a vvati by začali sami platiť to, čo sami uzívajú, a teda by došlo k poklesu vynútenej solidarity chudobných s bohatými, ktorým by chudobní prestali prispievať na ich bohatstvo a viedlo by to k diskriminácii bohatých. Pretože o tom je podstata ideológií vivatických červených i hnedých, asi to bolo myslené takto.

Takže ak sa nemajú diskriminovať regióny, tak treba cesty spoplatniť všetkým rovnako. Bolo by nespravodlivé spoplatniť len diaľnice, lebo to by bol handicap pre užívateľov diaľnic, čo sa za peniaze ostatných vozia pohodlne. Tých, čo diaľnicu nemajú, treba ošklbať po druhý raz. Prvý raz to bolo, keď sa diaľnica stavala aj za ich peniaze. Druhý raz to bude pri prevádzke diaľnice, ktorá bude slúžiť len vyvoleným, ale opäť za peniaze všetkých. Komunistická rovnosť reálneho sociálizmu v období husákovskej hlbokej normalizácie. Všetci sme si rovní, len niektorí sú si rovnejší. Tatra 613 je ľudové vozidlo, v ktorom sa vozí pracujúci ľud prostredníctvom svojich volených zástupcov. Diaľnica Žiline je dôležitá pre Slovensko, lebo prostredníctvom vivatov slúži celej krajine. A teraz sa nám pridá komunistická Banská Bystrica. Aj oni sú hladní, veď už dávno nepapali...

Ak náhodou ste Rakúšan, Švajčiar, Talian či Nemec a prijdete do našej krpatej karpatskej džamahírie tlieskať malým červeným tridsiatničkom so zásterkou solidarity, vezte, že ste nielen divákmi, ale hlavne štatistami tohto divadla. Ak tlieskate, je to súhlas. Ak mlčíte, je to súhlas. Takýchto šašov musíte kopnúť, inak sa nezobudia. Až pôjdete po obchvate Oždian a Figy a úsek bude spoplatnený, spomeňte si na mestskú diaľnicu v Bratislave, ktorá je zadarmo. A bude to preto, že ste mlčky súhlasili a svojím mlčaním ste sa stali spoluvinníkmi. Viny sa zbavíte len vtedy, ak do nich nabudúce kopnete. Pretože pre červených nie ste osobami, ktoré reptrezentujú samé seba, reprezentujete krajiny. A súhlas, nech to je hoci len zdvorilé diplomatické mlčanie, bude červenými interpretovaný ako súhlas Vašej krajiny. Súhlas s novými zlodejinami.

No pozrime ešte na zúbok tejto záhadnej entite zvanej "Ekonomický a sociálny inštitút (ESI)". Pre jednoznačné stanovisko sme sa pokúsili nájsť nejaký publikovaný materiál z tej konferencie. Na internete je možné nájsť nejaké len odvodené údaje o tom "inštitúte" a teda asi niečo také existuje. Ale žiaden server, žiadna prezentácia.

A hľa, čo sa dá nájsť:

www.history.sav.sk/sprava2005/priloha3.doc

100. SIKORA, S.: A. Dubček v moderných slovenských dejinách. Prednáška pre Metodické centrum učiteľov a profesorov dejepisu v Petržalke, 7.9. 2005..
101. SIKORA, S.: Sociálni demokrati a komunisti na Slovensku v 30. rokoch 20. storočia - o možnosti spolupráce. Referát na konferencii k 100. výročiu založenia Slovenskej sociálno-demokratickej strany. Konala sa v Bratislave dňa 1. 7. 2005, organizátor ESI (Ekonomický a sociálny inštitút ) a ASA ( Analýzy, stratégie a alternatívy).

www.history.sav.sk/sprava2005/priloha3.pdf

99.SIKORA, S.: A. Dubcek v moderných slovenských dejinách. Prednáška pre Metodické centrum ucitelov a profesorov dejepisu v Petržalke, 7.9. 2005
100. SIKORA, S.: Sociálni demokrati a komunisti na Slovensku v 30. rokoch 20. storocia - o možnosti spolupráce. Referát na konferencii k 100. výrociu založenia Slovenskej sociálno-demokratickej strany. Konala sa v Bratislave dna 1. 7. 2005, organizátor ESI (Ekonomický a sociálny inštitút) a ASA (Analýzy, stratégie a alternatívy).

www.niton.sk/documents/42-78-519-roc_prehlad_05.xls

576, EKONOMICKÝ A SOCIÁLNY INŠTITÚT, 81104 Bratislava, Žabotova 2, 219717.

www.socpoist.sk/index/index.php?ids=487&page=3&prm1=E&sword=

Dlžníci sociálnej poisťovne :
Ekonomický a sociálny inštitút o.z. Žabotova 2 Bratislava :   216 449,00 Sk

Takže náš inzitný červený inštitút existuje a predstiera, že je štátnou inštitúciou. V skutočnosti je obskúrnym občianskym združením, vyvíja akúsi červenú činnosť a veselo zatína sekery. Kto tie sekery zatiahne? Štvrť miliióna v sociálke, koľko na nájomnom, energiách, internete, koncesii na rádio-TV ? Nuž čo, Žiline sme veľkoryso darovali pol miliardičky len tak bianco na zaplátanie dier po Slotovi. Nedáme pol miliónika, nepatrnú tisícinku, obskúrnemu červenému inzitnému inštitútu, súkromnej hračke akýchsi červených? Keď už tak pekne tárajú... Ta budeme solidárni, posunieme chechtáky. Bez rečí. Hlavne ak sa o tom ani nedozvieme...