Mýtus: Bližšie naokolo D1 sa musí stavať, lebo to je medzinárodný koridor.
Aj zbytočná diaľnica D3 do poľských lesov, lúk a polí sa musí stavať, lebo to je medzinárodný koridor.

Tento mýtus vivati často používajú ako alibistickú výhovorku: my nič, my muzikanti, to EÚ nás núti stavať nezmysly (viď tiež rubriku Vivatický alibizmus).

V skutočnosti je to inak: nebola to EÚ, čo spáchala ten zločin na slovenskom národe, že diaľnica Bratislava-Košice je už vlastne vyplatená, ale stále nestojí, pretože sa nestavala v trase hlavného ťahu E58 Bratislava - Zvolen - Košice, ale na trase bližšie naokolo Bratislava - Žilina - Košice. Bližšie naokolo je tak drahé, že sa nedá financovať a technicky tak náročné, že sa nedá dokončiť. (Viď tiež rubriku Náklady.) Čo na tom, vivati tú trasu vedúcu k bankrotu financovania i naďalej označujú za prioritu.

Ten zločin na slovenskom národe spáchali vivati. Trasy TINA boli nakreslené jednou viedenskou s.r.o. podľa podkladov národných vlád. Teda i podľa slovenských podkladov. Potom sa požiadavky národných vlád zosúladili a prezentovali ako ucelený európsky projekt. Požiadavky české, slovenské, poľské a maďarské sa zosúlaďovali tak, že všade, kde bolo treba spáchať nejakú habaďúru, čo hrá do karát Žiline, sa tá habaďura podporila, napríklad obetovanie diaľnice Brno - Uherské Hradiště - Drietoma - Trenčin a jej nahradenie rýchlostnou cestou Púchov - Zlín. Kde to Žiline nehralo do karát, stanoviská sa zosúladili tak, že sa pretlačilo žilinské stanovisko. Napríklad v poľskej delegácii bol jeden akýsi zo Zywieca, ktorý nadšene podporoval projekt rýchlostnej cesty Zywiec - Milówka - Zwardoń a vivati sa okamžite chopili príležitosti a nakreslili zo slovenskej strany diaľnicu D3 ako najdôležitejšiu cestu pre slovenský národ, dôležitejšiu než hlavný ťah Bratislava-Košice, dôležitejšiu než diaľnica na Miškolc, Krakov, Budapešť či Viedeň.

Ako je možné, že sa tieto žilinské nepodarky dostali do európskej cestnej siete, keď sa nezhodujú so žiadnymi eurotrasami? Dostali sa tam tak, že sa definovali ako vedľajšie folklórne koridory miestneho významu, aby vivatom nebolo smutno. Vivati aby to pred verejnosťou zakryli, predkladajú len mapy, ktoré sú useknuté na hraniciach našej krpatej karpatskej džamahírie. Pozrime na jednu mapu, čo nie je useknutá. Pochádza z vivatického servera NDS š.a.s. http://www.ndsas.sk/photos/nds/NDS_paneurop_koridory.gif a je tu reprodukovaná bez vedomia a súhlasu NDS, š.a.s. Presne ako to robí sama NDS s mapami z iných zdrojov, s tým rozdielom, že na našom serveri im dávame kredit a uvádzame všetky zdroje.

Národná diaľničná spoločnosť, štátna akciová spoločnosť, vznikla za účelom podviesť domácu verejnosť, aby sa pomocou nej kamufloval bankrot financovania diaľničného programu bližšie naokolo a zároveň za účelom podviesť EÚ, aby sa kamufloval nárast deficitu verejných financií, maskovaný ako dlh nejakej pofidérnej akciovky. Zatiaľ to vychádza dobre: doma sa veľmi nehovorí o tom, že vlastne ide o skryté dane, ktoré nezaplatí nik iný, než daňoví poplatníci v krajine a ani EÚ sa netvári, že by si bola niečo všimla, ako sa štátny deficit zametá pod koberec do nejakej akciovky.

S účelom vzniku a existencie NDS, š.a.s. je v súlade i spôsob práce. Pozrime napríklad na tú mapku: bližšie naokolo nie je hranaté, ale pekne zaokrúhlené. Cesta z Gdanska sa pripája do Žiliny v Poprade a diaľnica cez Bohumín do Viedne vedie cez Českú Třebovú a Jihlavu do Linca. Keby sa to nakreslilo presnejšie, dosť hlúpo by tam vyzerali dva koridory vzdialené vzdušnou čiarou 20 kilometrov. I Dunaj (koridor 7) tečie kade-tade cez rumunské Karpaty a Bukurešť.

Iná mapa, presnejšia, je na nasledovnom obrázku, upravenom z Wikipedie http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Paneuropetransport.png (odstránenie pár chýb ako Ostrava umiestnená do Brna a Užhorod do Ľvova). Podmienky používania: public domain, vezmite keď chcete, použite ako chcete, ak sa Vám nepáči, zavrite oči. Taká mapa sa nedá ukradnúť, je zdarma a kliknutím sa zväčší.

Ale poďme k podstate. Koridory V. vedú z Balkánu od pobrežia Adriatického mora do Ľvova. Jedna vetva z Benátok cez Ľubľanu do Budapešťi a cez Miškolc, Nyíregyházu, Užhorod do Ľvova. Druhá vetva z Dalmácie na Záhreb a Budapešť. Tretia vetva od Splitu cez Sarajevo na Budapešť. A posledná, naša krpatá vetva spája Balkán s Ukrajinou z Bratislavy cez Žilinu. Takže máme dôlezitý medzinárodný koridor, ktorý začína na Balkáne v Bratislave a končí na ukrajinskej hranici, respektíve kilometer-dva za ňou. Medzinárodný koridor pre našich vivatov. Na smiech.

Ak je dnes z Bratislavy do Košíc najrýchlejšia cesta cez Budapešť, lebo je už dnes takmer celá po diaľnici, nájde sa niekto, kto by cestoval z Bratislavy do Užhorodu po slovenskej diaľnici bližšie naokolo, keď tam do 2015 budú nedokončené kritické úseky, namiesto cesty po hotovej maďarskej diaľnici? Jedine nejaký masochista. Alebo nejaký vivat padnutý na hlavu, máme ich u nás, máme.

Pozrime na druhý koridor sever-juh, dôležitý medzinárodný ťah z Poľska na Slovensko. Na mape je nakreslený do Vysokých Tatier, takže vedie k chybnému záveru, že ide o hlavný ťah E77 z Krakova do Ružomberka. Človek ale márne hľadá pokračovanie na Zvolen a Budapešť. Pokračovanie nie je. Ukradli ho vivati a presmerovali na Žilinu. My nič, my muzikanti, to EÚ nás núti stavať predražené nezmysly, aj keď na to nemáme.

Pozrime na tú spleť čiar. Dôležité križovatky ciest sú Gdansk, Varšava, Kiev, Viedeň-Bratislava, Budapešť, Záhreb, Belehrad a Bukurešť. Každému by mal byť do očí jeden chýbajúci eurokoridor medzi Krakovom a Budapešťou. Historický hlavný ťah, hlavná cesta E77 cez Trstenú, Donovaly a Šahy. Jediný ozajstný významný eurokoridor pretínajúci našu krpatú karpatskú džamahíriu vivati habaďurálne zrušili.

Takže namiesto ozajstného eurokoridora pozdĺž krajinou v trase hlavného ťahu E58 Bratislava - Zvolen - Košice, ktorý mal šancu stať sa konkurenčným ťahom Bratislava - Budapešť - Užhodorod, Slovensko ponúka rozbabrané bližšie naokolo, ktoré je tak drahé, že sa nedá dokončiť. Namiesto najdôležitejšieho cestného ťahu, ktorý vďaka jedinečnej polohe Slovensko môže ponúknuť, neponúkame nič.

A ešte na doplnenie: Pál Csáky na európskom fóre v januári 2006 pofňukával, že Slovensko nemá železničný eurokoridor a tak nás tranzit obíde a my prídeme o príjmy z poplatkov. Navrhol, aby sa železničná trať Bratislava - Žilina - Košice - Čierna nad Tisou zakreslila do máp ako železničný eurokoridor.

Tak teraz čo, smiať sa, či plakať?