Mýtus: Diaľnica bližšie naokolo obslúži väčšie územie a viac obyvateľov

Vivati často operujú mýtom o obslužnosti územia a obyvateľstva. Vraj diaľnica bližšie naokolo obslúži o štvrť milióna, pol milióna, podľa niektorých vivatov aj o trištvrte milióna osôb viac, než keby viedla na hlavnom ťahu. Tieto tézy rozširujú betonári, asfaltéri a tunelári ako vivat Mikolaj, kedysi riaditeľ SSC, dnes profesor na vysokej školej bližšie naokolo, kedysi poslanec za HZDS, neskôr nezávislý, čo dnes kope, ako inak, za Stranu Nepriateľov Slovenska.

Majú títo vivati-mystifikátori pravdu či nie? Ak hovoria čo i len o štvrť milióne obyvateľov viac v prospech trasy bližšie naokolo, ide o podvod. Presné čisla tu budú uverejnené neskôr aj s mapkou, ale aj bez ich publikácie už môžme predostrieť najdôležitejšie závery.

Ako obvykle, vivati klamú a podvádzajú. Vivati si k počtom obyvateľov bližšie naokolo pripočítajú Trnavu a Prešov, ale na hlavnom ťahu nepripočítajú Trnavu, Levice, Banskú Bystricu, Horehronie a Gemer. Takto poňaté redukcionistické výpočty im síce môžu dať priaznivý výsledok, ale len dovtedy, kým sa nepozrieme, ako k nemu došli. Ak sa výsledok získa sčítaním obyvateľov nie miest ležiacich priamo na trase, ale obyvateľov spádových území, viac obyvateľov bude na trase hlavného ťahu. Bude to len o málo viac, ale bude to viac. Presné čísla prídu čoskoro, aj keď na nich až tak veľmi nezáleží.

Ale pozor, to nie je všetko. Bližšie naokolo je dlhšia a hlavne drahšia trasa, než hlavný ťah. Dlhšia je asi o 15 až 20%, drahšia o 150 až 250%. To znamená, že na jej preferovanie by na trase bližšie naokolo malo byť o 15 až 20% vivatov viac, než ľudí na hlavnom ťahu. Tomu tak nie je, ale i tie hodnoty sú stále v rámci chyby, resp. normálu.

Úplne iná situácia nastane, ak vezmeme do úvahy okultné ceny diela bližšie naokolo a diaľnice v trase hlavného ťahu, hoci i v plnom profile. Vivati nie náhodou z nákladov na výstavbu robia div nie tabu a štátne tajomstvo (viď tiež stránku Náklady). Diaľnica na hlavnom ťahu by musela byť dvakrát tak drahá, aby bolo možné odôvodniť implicitné zamlčanie nákladov pri rozhodovaní o trase. Stavať drahšie, to by šlo: keď vivati chcú stavať draho, niet sily, čo by im v tom mohla zabrániť. Aj v prielome Hrona pri Žarnovici sa stavia čím drahšie, tým lepšie. Ale stavať dvakrát až trikrát drahšie, to sa už nedá schovať pod koberec, ani zahovoriť, nieto ešte odborne zdôvodniť. Toto je zločin na slovenskom národe: diaľnica Bratislava-Košice už mohla stáť hotová, vyplatená a slúžiť ľuďom, keby sa stavala na hlavnom ťahu. Bez podvodu PPP by bolo treba vyplieskať už vynaloženú sumu ešte raz, s podvodom PPP ešte dvakrát.

Pozrime sa preto, čo by bolo možné postaviť za porovnateľnú cenu, ako horský prechod bližšie naokolo (viď tiež stránku mýtus hornatosti). Bez podvodu PPP je bližšie naokolo asi dvakrát drahšie, než hlavný ťah. S podvodom PPP je bližšie naokolo asi trikrát drahšie, než hlavný ťah. To znamená, že za cenu bližšie naokolo s podvodom PPP by bolo možné postaviť:

  1. celý hlavný ťah E58 Bratislava-Nitra-Zvolen-Lučenec-Košice ako diaľnicu v plnom profile
  2. celý južný ťah Bratislava - Nové Zámky - Lučenec - Košice ako diaľnicu v plnom profile
  3. celý hlavný ťah sever-juh E77 Šahy-Donovaly-Trstená ako diaľnicu v plnom profile
  4. diaľničnú prípojku Košice - Kechnec

A vtedy by bolo možné prehlásiť, že alternatíva výstavby bližšie naokolo, pozostávajúca z týchto diel, by obslúžila takmer celé územie krajiny. V dopravnom tieni by neostala ani Žilina, lebo diaľnica do Trenčína by mohla pokračovať ďalej ako rýchlostná cesta. V dopravnom tieni by neostali ani Tatry, lebo spojka cez Donovaly by slúžila aj domácej doprave, aj medzinárodnému tranzitu. Práve trasa cez Donovaly je tou jedinou trasou, ktorá Slovensko robí jedinečným ako tranzitná krajina. Tranzit východ-západ Slovensko obchádza cez Poľsko alebo cez Maďarsko, ale v krajinu v smere sever-juh možno obísť len veľkou obchádzkou. Jednou z obchádzkových trás je zbytočná diaľnica D3, ktorej význam spočíva len v tom, že vedie na Žilinu a priťahuje tam investorov, ktorých veľmi treba inde. Ďalší zločin spáchaný na slovenskom národe...

Ako vidíme, k zvaleniu tohto rozšíreného mýtu ani netreba prezentovať presné čísla a tváriť sa pritom odborne. Ten nepomer vynaložených nákladov a ekonomického efektu je tak do očí bijúci, že ide o zločin na slovenskom národe, ktorý sa nedá ospravedlniť ničím.

Pridané v auguste 2006:

Nuž i našiel sa ďalší vivatík hlupáčik, čo si stránku pozrel a prišiel s mierne obmenenou verziou mýtu. Vraj "Dialnica sa mimo iného vedie severom pretože prechádza tam cez všetky významne centrá - väčšine ľudí nejde sa iba dostať z bratislavy do kosic..." (Lámaný lovenčino je autentický, autor je vivat odkiaľsi od Žiliny.)

Odpoveď: Významné centrá sú
1. Bratislava,
2. Košice
3. Prešov
4. Nitra
a až potom Žilina
6. Banská Bystrica
7. Trnava
a všetky tieto dôležité centrá sú lepšie obslúžené cestou na hlavnom ťahu a nie bližšie naokolo. Okrem toho bližšie naokolo je 2-3 drahšie a to sa nedá ospravedlniť nijako.

Iný vivatík pribehol s tézou, že bližšie naokolo obslúži všetky dôležité mestá. Trochu to rozviňme.

Štatistický úrad SR má jeden z najmizernejších serverov v republike, preto sme pre počty obyvateľov zašli na server www.slovensko.com kde však chýba údaj o zdroji. Najväčším mestom je Bratislava, druhým najväčším Košice, potom Prešov a Nitra. Ak si za kritérium zvolíme počet obyvateľov a počítame s 2, 3, 4 najväčšími mestami, tak by diaľnica bližšie naokolo obslúžila nulu a diaľnica na hlavnom ťahu 666, 759 a 847 tisíc obyvateľov. To je vyše 20% populácie krajiny, čo by si priali diaľnicu na hlavnom ťahu, proti 0. Pretože sa Žilina nafukuje, o pár obyvateľov predbehla jej odvekého rivala Banskú Bystricu. Ak pripočítame Žilinu, výsledok sa zmení na 847 proti 86 tisíc, to znamená 10:1. Dobre, buďme milosrdní a nerobme tú istú habaďúru ako vivati. Preto Bratislavu pripočítame k obom trasám. Košice nie, lebo Košice si diaľnicu cez Žilinu neprajú. Výsledok je 847 proti 516 tisíc. Po pripočítaní Košíc a napokon i Prešova dostaneme 847:752 a 847:845 pre dve trasy, z ktorých jedna je o 15% dlhšia a o 150% drahšia. Stále sú všetky kritériá v neprospech bližšie naokolo.

Po pridaní šiesteho mesta, Banskej Bystrice, sa považský vyvolený národ vysoko prehráva 930:845. Podobne i po pridaní siedmeho mesta Trnavy, ktorú treba pripočítať k obom trasám - my nie sme vivati, my nepodvádzame. Skóre bude 1002:989 v prospech hlavného ťahu. Považský vyvolený národ získa prevahu až keď vezmeme do úvahy mestá s pozíciou 8 a vyššie, pri pozícii 24 s Lučencom bude skóre 1165:1342 v prospech považského vyvoleného národa, čo je o 15% viac, čo zodpovedá 15% predĺženiu trasy bližšie naokolo oproti hlavnému ťahu. Ak budeme pokračovať, tento pomer zostane približne zachovaný.

V prípade, že by pre počet obyvateľov o 15% vyšší bola stavaná diaľnica o 15% dlhšia a o 15% drahšia, šlo by (podľa hotho kritéria) o dve rovnocenné trasy a v prípade rozdelenia prostriedkov 50:50% by bola výstavba ekonomicky neutrálna. Avšak bližšie naokolo je drahšie 2 až 3 krát! A na hlavnom ťahu sa nestavia takmer nič, cesta smrti z Nitry na Zlaté Moravce bola roky sabotovaná, aby nebodaj neprišla reč na tunel Donovaly.

A tu je celá tabuľka:

mesto tis. obyv. hlavný ťah bl. naokolo  +BA +BA+KE +BA+KE+PO +BA KE PO TT
1 Bratislava 430
2 Košice 236 666 0
3 Prešov 93 759 0
4 Nitra 88 847 0
5 Žilina 86 847 86 516 752 845 -0.24%
6 Banská Bystrica 83 930 86 516 752 845 -9%
7 Trnava 72 1002 158 588 824 917 989 -1%
8 Martin 61 1002 219 649 885 978 1050 5%
9 Trenčín 58 1002 277 707 943 1036 1108 11%
10 Poprad 57 1002 334 764 1000 1093 1165 16%
11 Prievidza 53 1055 334 764 1000 1093 1165 10%
12 Zvolen 46 1101 334 764 1000 1093 1165 6%
13 Považská Bystrica 43 1101 377 807 1043 1136 1208 10%
14 Nové Zámky 42 1101 377 807 1043 1136 1208 10%
15 Michalovce 40 1101 377 807 1043 1136 1208 10%
16 Spišská Nová Ves 39 1101 416 846 1082 1175 1247 13%
17 Komárno 37 1101 416 846 1082 1175 1247 13%
18 Levice 36 1137 416 846 1082 1175 1247 10%
19 Humenné 35 1137 416 846 1082 1175 1247 10%
20 Liptovský Mikuláš 34 1137 450 880 1116 1209 1281 13%
21 Bardejov 32 1137 450 880 1116 1209 1281 13%
22 Piešťany 31 1137 481 911 1147 1240 1312 15%
23 Ružomberok 30 1137 511 941 1177 1270 1342 18%
24 Lučenec 28 1165 511 941 1177 1270 1342 15%

Kde je problém? Je ich hneď niekoľko:

1. pripočítavať Košice k obom trasám nie je správne, lebo Košičanom tie dve trasy nepripadajú rovnocenné alternatívy. Normálny Košičan pôjde do Bratislavy buď cez Budapešť, alebo cez Zvolen. Podľa vivatických diskusií (žiadnu citáciu u nich nemožno očakávať) jazdí bližšie naokolo len 20% tranzitu, kým 80% si stále vyberie hlavný ťah cez Zvolen. Podobne tomu je aj s Michalovčanmi. Ak teda pridáme Košice a Michalovce len na hlavný ťah, ale nie na bližšie naokolo, nielenže sa vivatom stratí ich mini-náskok, ale počet obyvateľov je o 5 až 10% menej v neprospech vivatov.

2. Trasa bližšie naokolo je tak drahá, že by sa za rovnaké náklady dala postaviť diaľnica v plnom profile na trase hlavného ťahu E58 Bratislava - Zvolen - Lučenec - Košice, južného ťahu Bratislava - Dunajská Streda - Nové Zámky - Lučenec i diaľničné prepojenie Zvolen - Ružomberok v trase hlavného ťahu sever-juh E77. Ak si nanovo spočítame obyvateľov miest, ktorých vivati takto pripravili o diaľnicu, dostaneme úplne iné rozdelenie. Ružomberok a celé južné Slovensko, dodnes v dopravnom tieni, prejdú na spravodlivú stranu a vivati budú porazení o 15 ža 25%.

Ba čo viac, ak by sa postavila cesta v trase južného ťahu, i z Prešova by sa dalo kratšie do Bratislavy cez Košice a Lučenec, než bližšie naokolo. Po ubraní Košíc a pridaní celého juhu, Michaloviec a Ružomberka vivati prehrajú o 35-50%. Po ubraní i Prešova o 40-60%.

Záver: i pri uplatnení tohto za vlasy pritiahnutého kritéria je jednoznačne ukázané, že

- Žilina poškodzuje záujmy celého Slovenska.
- Vivati poškodzujú záujmy celého Slovenska.
- Každý, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o bližšie naokolo, konal proti záujmom Slovenska a väčšiny jeho obyvateľov.
- Bližšie naokolo je výrazom žilinského kolonializmu na úkor celej krajiny.
- Výstavba bližšie naokolo je zločinom proti slovenskému národu.