Mýtus: Diaľnica nie je cesta a neslúži na cestovanie, ale je to predovšetkým nástroj ekonomického rozvoja a preto nemusí viesť najkratšou trasou, ale najvivatickejšou.

Pamätáte sa ešte, ako za komunistov nebol Sunar? Vtedy sa vykrmovali prasatá chlebom a mliekom, lebo chlieb bol lacný, subvencovaný a mlieko tiež, kým krmivo pre prasatá nebolo. V najvyššom štádiu socialistického budovania, blízko konca, ľudia na dedinách zistili, že detské mlieko Sunar je výborným krmivom pre prasatá. Sunar bol lacný, takmer zadarmo a stačilo obehať pár známych v lekárňach a prasa malo z čoho rýchlo priberať, aby zabíjačka mohla byť už na Vianoce. Sunar napokon bol len na lekársky predpis, ale stále bol nedostatkový, lebo predpis-nepredpis, stačí mať pár užitočných známych a všetko sa dá zariadiť. Trvalo to, až kým sa neustanovili trhové ceny. Dnes by si už nik nedovolil kŕmiť prasa detským mliekom, lebo mlieko je drahé a detské mlieko ešte drahšie. Subvencie a tovar "zadarmo" vedie k plytvaniu i tak vzácnym výrobkom, ako detské mlieko. Pravda v cenách ustanoví pravdu v spotrebe.

Podobne aj pri výstavbe diaľnice bližšie naokolo ide o zneužitie jedného vedľajšieho efektu diaľnice. Žilina potrebuje diaľnicu asi ako prasatá potrebujú Sunar, ale čo by sa vivati nevykrmovali, keď to majú zadarmo. Faktúru zaplatí niekto iný: daňoví poplatníci celej krajiny a najnovšie aj celej EÚ. Až keď si vivati zaplatia sami, čo si sami vyžrali, budú spotrebúvať len toľko, čo sami vyprodukovali. Zatiaľ je tomu presne naopak: trend je na vyžieranie čoraz väčšieho válova a nepomer medzi vyprodukovaným a spotrebovaným je stále zjavnejší. Celé Slovensko sa stalo kolóniou Žiliny. Vytvorením Národnej diaľničnej spoločnosti ako štátnej akciovej spoločnosti sa pokračuje v podvode na daňových poplatníkoch krajiny podvodom na EÚ.

V normálnych krajinách je diaľnica len cesta, ktorá slúži na prepojenie ďalekých cieľov. Na regionálnu dopravu slúžia rýchlostné cesty, na dopravu v rámci lokality či aglomerácie slúžia cesty I. triedy, nech sú hoci štvorprúdové či šesťprúdové. V prípade Slovenska by krajinu najlepšie obslúžil diaľničný kríž E58 Bratislava - Zvolen - Košice a E77 Šahy - Donovaly - Trstená. Tieto stavby by vyšli lacnejšie, než diaľnica D1 bližšie naokolo a zbytočná diaľnica D3 do poľských lesov, lúk a polí, už dnes mohli byť hotové a slúžiť ľuďom. Ekonomický efekt by bol vyšší, než Sunar prasatám, diaľnica vivatom, pretože hlavný cieľ, služba motoristom, by už bol splnený a vedľajší efekt, ekonomický rozvoj, by sa týkal najchudobnejších regiónov, najviac postihnutých dôsledkami ekonomického prechodu. Regióny s 30-50 % nezamestnanosťou sa vyznačujú vysokou schopnosťou absorbovať investície, na rozdiel od Kysúc. Žiaľ, diaľnice sa na dnešnom Slovensku nebudujú na jazdenie na ďaleké cesty, ale ako Sunar prasatám sú diaľnice ponímané ako drahé hračky vivatom na ich rozvojové radovánky. Podobne ako Sunar, keď sa dával prasatám, sú preto na Slovensku diaľnice nedostatkovým tovarom. Viď tiež rubriku Náklady.