Mýtus: Ak sa hlavný ťah Bratislava-Zvolen-Košice rozloží na viacero trás rýchlostných ciest a pomenuje R1, R2 a podobne, prestane byť hlavným ťahom.

Už George Orwell v diele "1984" načrtol víziu totalitného sveta, v ktorom už nezávislé zmýšľanie ani nie je možné, pretože chýba pojmový aparát. Slovníky sa neustále prerábajú na nové a novšie verzie jazyka "newspeak" a používanie neschválených slov sa trestá ako myšlienkový zločin. Neschválené myslenie tak časom vymizne samovoľne.

Podobne vivati v snahe znemožniť či aspoň sťažiť porovnávanie trás hlavného ťahu E58 a diaľnice bližšie naokolo rozmontovali a premenovali hlavný ťah E58 Bratislava - Zvolen - Košice na rýchlostné cesty R1 (Trnava - Nitra - Zvolen - Banská Bystrica) a R2 (Drietoma - Trenčín - Prievidza - Žiar nad Hronom - Zvolen - Lučenec - Košice).

Vivatom sa tento cieľ podaril len sčasti. Vivati sťažili rozhodovanie o výstavbe hlavného ťahu, pretože z perpektívy habaďurálneho žabomyšizmu "R1 je len do Banskej Bystrice a na R2 aj tak nič nie je". Toto prispieva k mytologickému zahmlievaniu a anestézii verejnej mienky. Vivati už boli omnoho menej úspešní ovplyvniť preferencie vodičov, ktoré sú založené na faktoch pochádzajúcich z osobnej skúsenosti s tou-ktorou trasou a racionálnej úvahe o individuálnej výhodnosti, čo sú princípy fungovania trhu.

Na prepojenie krajiny v smere východ - západ existujú nasledovné trasy:

1. bližšie naokolo Bratislava - Žilina - Prešov - Košice kopíruje severnú hranicu štátu, je drahá ako súčet nákladov všetkých ostatných trás a horúčkovito sa stavia

2. hlavný ťah E58 Bratislava - Zvolen - Košice približne zodpovedá vzdušnej čiare, ale od 1995 vivati sabotovali výstavbu už v štádiu EIA (environmental impact assessment - posúdenie vplyvov na životné prostredie)

3. južný ťah Bratislava - Dunajská Streda - Nové Zámky - Lučenec - Košice zatiaľ neexistuje a cesta medzi DS a NZ zatiaľ nie je vôbec žiadna a ešte nejaký čas nebude, lebo jej výstavbu vivati úspešne blokujú

4. hlavný tranzitný ťah Bratislava - Budapešť - Košice sčasti vedie maďarským územím, kde jeho výstavbu vivati nedokážu sabotovať a na maďarskej strane bude hotový už v 2007

V smere juh-sever existujú hlavné trasy:

1. bližšie naokolo E75 Bratislava - Žilina - Skalité dodnes nie je spojazdnené pre kamióny a je vhodné len pre osobné autá alebo dodávky

2. hlavný ťah E77 (Budapešť-) Šahy - Zvolen - Banská Bystrica - Ružomberok - Dolný Kubín - Trstená (- Krakov - Varšava - Gdansk) sa vivati chystajú sabotovať, lebo by ohrozil budúcu rolu Žiliny ako križovatky, ktorú nemožno obísť a preto navrhujú odkloniť trasu na Malý Šturec - Martin, prípadne i Žiar - Kremnicu - Martin, aby sa čo i len časť premávky presmerovala na Žilinu a Skalité

3. cesta I. triedy čislo 67 (Miškolc -) Kráľ - Rožňava - Poprad - Javorina (- Zakopané) je vhodná len pre osobné autá, pretože prejazd kamiónov cez Javorinu, ležiacu na území TANAP, bol zakázaný v lete 2005. Autá zatiaľ jazdia na Donovaly-Trstenú, ale i tam je plánovaný zákaz prejazdu kamiónov, aby sa jazdilo na Žilinu a Skalité.

4. hlavný ťah (Oradea - Miškolc -) Košice - Prešov - Svidník (- Rzeszów) je tiež sabotovaný, aby jeho dokončenie ešte pred trasou bližšie naokolo D1 nerobilo konkurenciu Žiline na trase Bratislava - Budapešť - Košice